Friday, October 5, 2012

ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စည္းလံုးမႈကို မၿဖိဳခြဲသင့္ဟု ဥေရာပေရာက္ ကရင္ကြန္ယက္ေျပာဆို

ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးကို မၿဖိဳခြဲ သင့္ေၾကာင္း ဥေရာပေရာက္ကရင္ ကြန္ယက္-EKN မွ ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ဗဟိုက ၎၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ၃ဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး၊ ဗဟို တရားေရးဌာန တာ၀န္ခံ ပဒိုေဒးဗစ္ေထာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန တာ၀န္ခံ ပဒိုေရာဂ်ာခင္တို႔ကုိ အဖြဲ႔အစည္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ဟူ၍ တာ၀န္ရပ္စဲေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ EKN မွ ယင္းသို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ EKN ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံေရာက္ ပဒိုေစာေဇာ္ေနာင္က “ျမန္မာအစိုးရဟာ KNU နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ေဆာင္ တဲ့ေနရာမွာ မ႐ိုးသားဘူး။ ေနာက္တခ်က္က ႏိုင္ငံျခားကေပးတဲ့ အကူအညီဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔အ စည္း(KNU)ကို ႐ႈတ္ေထြးေအာင္ ျဖစ္ေပၚေစတယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက KNU ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ခ်က္ႏွင့္အညီ အစိုးရ သည္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ဗဟိုအဖြဲ႔ကို စနစ္တက် ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္၌လည္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ သတင္းမေပးဘဲ ၎တို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုသည့္ KNU စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးကို ေတြ႔ဆံုျခင္းမွာ ခြဲထုတ္သည့္သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို အလုိရွိ သည္ဟု ေဖၚျပလိုပါက ယခင္က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာေဟာင္းႀကီးကို ရပ္တန္႔ကာ ဖားအံ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ တရားမ၀င္ ဆက္ဆံေရး႐ုံးဖြင့္ေနျခင္းကို တားျမစ္သင့္သည္ဟု EKN ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကူညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ KNU အား အသိေပးအေၾကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီဘက္သို႔ ဦးလွည့္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း ကရင္ေဒသတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေတြ႔ရေၾကာင္း ပဒိုေစာေဇာ္ေနာင္က ဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီေပးေနသည့္ Myanmar Peace Support Initiative ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္အႀကံေပးမႈမ်ား ရယူမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သံသယစိတ္မ်ားပုိ၍ ႀကီးထြားေစၿပီး ေထာက္ပ့ံသင့္သည့္အရာမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘဲ ဖားအံဆက္ဆံေရး႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေနျခင္းသည္ KNU ၏ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း EKN ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကလည္း KNU ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေပၚေအာက္ ခြဲျခားဖဲ့ထုတ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တပ္မဟာ(၇)မႉးေဟာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာထင္ေမာင္ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ခြဲထုတ္သြားသည့္ သာဓကရွိ ခဲ့ၿပီး ယခုလည္း အလားတူ ပံုစံမ်ဳိးေတြ႔ရေၾကာင္း ပဒိုေစာေဇာ္ေနာင္က ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။ EKN က ၎တို႔၏ ေၾကညာခ်က္နိဂံုးတြင္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ေသြးခဲြသပ္သွ်ဳိ ေခ်မြဖ်က္ ဆီးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမ်ဳိးတုံးေစျခင္း စသည့္အျဖစ္မ်ားကို အၿမဲသတိရွိၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး KNU ၏ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္။ ဥေရာပေရာက္ ကရင္ကြန္ယက္-EKN ကို ဒိန္းမတ္၊ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေ၀းႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံေရာက္ ကရင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment